Adoracja przy Ciemnicy i Bożym Grobie

Adoracja Wielki Piątek

  8:00 Lektorzy i ministranci
  9:00 kl 2 z rodzicami z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny
  10:00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny
  11:00.Gimnazjum z Kaniny ,Wysokiego i Siekierczyn (Spotkanie z kandydatami kl. III do Sakramentu Bierzmowania )
  12:00 Adoracja indywidualna
  13:00 Kanina strona północna
  14:00 Kanina strona południowa
  15:00 Czciciele Miłosierdzia Bożego
  16:00- 17.00 Adoracja i indywidualna
  17:00 Liturgia Męki Pańskiej
  Po Liturgii Męki Pańskiej na początku adoracji odśpiewamy Gorzkie Żale. O godz. 21:30 drogę Krzyżową w formie misterium poprowadzi młodzież KSM.

Adoracja Wielka Sobota

  8:00 Lektorzy i ministranci
  9:00 kl. 2 z rodzicami z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny
  10:00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny
  11:00 Gimnazjum z Kaniny ,Wysokiego i Siekierczyny (Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania)
  12:00 Róże Żywego Różańca
  13:00 – 15:00 Adoracja indywidualna
  15:00 Czciciele Miłosierdzia Bożego
  16:00- 19:00 Adoracja i indywidualna
  19:00 Msza święta Wigilii Paschalnej