Duszpasterze

Księża pracujący w parafii:

ks. Jan R – proboszcz – od 2011 r.
ks. raś

 

ks. Piotr Fela – wikariusz – od 2021 r.
ks. fela

Poprzedni proboszczowie pełniący posługę w naszej parafii:

ks. Jerzy Skowroński – 1777 – 1815
ks. Michał Kuziel 1835 – 1851
ks. Karol Neudecker – 1851 – 1865
ks. Jan Bielecki – 1865 – 1875
ks. Leon Tarasiński – 1876 – 1894
ks. Tomasz Janus 1894 – 1912
ks. Jan Kwarciński 1912 – 1939
ks. Józef Zydroń – 1939 – 1976
ks. Jan Fryzowicz – 1976 – 1989
ks. Kazimierz Jedynak – 1989 – 2011

Byli wikariusze pracujący w parafii:

ks. Józef Zydroń 1937 – 1939 (późniejszy proboszcz)
ks. Julian Osmola 1953 – 1958
ks. Emilian Sojka 1958 – 1959
ks. Edward Szczurek 1959 – 1961
ks. Stanisław Łata 1961 – 1962
ks. Bronisław Jałowiec 1962 – 1966
ks. Czesław Bugno 1966 – 1969
ks. Marian Bieszczad 1969 – 1970
ks. Jan Gryboś 1970 – 1971
ks. Jan Główczyk 1971 – 1975
ks. Stanisław Gacek 1975
ks. Józef Korczynski 1975 – 1976
ks. Stanisław Mikołajczyk 1990 – 1994
ks. Janusz Krajewski 1994 – 1999
ks. Marek Wójcik 1999 – 2000
ks. Antoni Jurkowski 2000 – 2007
ks. Przemysław Budnik 2007 – 2011
ks. Rafał Więcław 2011 – 2014
ks. Stanisław Ciurka 2014 – 2017 – pomoc duszpasterska
ks. Marian Dudek 2014 – 2021