Katecheza 2 czerwca 2020 r.

Ponieważ nie możemy się teraz spotykać w szkole, dlatego, aby nie zaniedbać nauki proszę aby:

Klasa 0 nauczyła się „Zdrowaś Maryjo”

Klasa I pokolorowała w katechizmie Temat „Wyrażam miłość do mojej”

Klasa II „Z Jezusem modlę się do naszego Ojca” oraz „Wzajemna pomoc drogą do spotkania z Jezusem zmartwychwstałym” – pokolorować.

Klasy IV, V, VI, VII VIII Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę Warto , Wiem

Zadanie dla klasy III – Nauczę się dobrze jak się spowiadać