Katecheza dla klas III i VII – Żal za grzechy – 27 marca 2020

Katecheza Dla klas III i VII
Temat : Żal za grzech drogą powrotu do Boga.

Powrót Syna Marnotrawnego

Żal za grzechy

Do spowiedzi trzeba się przygotować. To hasło powtarzane jest bardzo często. Można go usłyszeć na kazaniach, katechezie czy różnych konferencjach. Na to przygotowanie trzeba jednak poświęcić czas. Po modlitwie do Ducha Świętego i dokładnym rachunku sumienia wzbudzamy w swoim sercu żal za grzechy.

Żal za grzechy to drugi z warunków dobrej spowiedzi. Jest on czymś więcej niż tylko poruszeniem emocji, ale świadomą decyzją przyjęcia prawdy, że Kogoś skrzywdziłem (Pana Boga „bolą” nasze grzechy: czy skierowane wprost przeciw Niemu, czy przeciw bliźniemu).

Możemy sobie wyobrazić kogoś, kto nas bardzo szanuje i kogo my też szanujemy. I pomyślmy, że tego kogoś skrzywdzimy. Wyobrażamy sobie, że jest nam bardzo przykro, bo sobie uświadamiamy, że „dotknęliśmy” kogoś, kogo szanowaliśmy. W naszym życiu smucimy się z różnych powodów. Czasami zdarza się, że zaczynamy rozumieć nasz błąd i krzywdę jaką wyrządziliśmy naszym bliskim i to staje się powodem bólu i smutku.  Bardzo dobrym przykładem jest tutaj postawa dziecka, które sprawiło przykrość rodzicom. Kiedy zrozumie jak bardzo przez nieposłuszeństwo odrzuciło miłość ojca i matki zaczyna się smucić ze swego postępowania. Ten smutek nie prowadzi jednak do depresji ale do chęci naprawienia wszystkiego. Dziecko które otrzymuje przebaczenie od rodziców kocha ich jeszcze bardziej. Podobnie z grzechami i Panem Bogiem. Nasze grzechy „ranią” Boga, czego ostatecznym i najboleśniejszym obrazem jest męka i śmierć Pana Jezusa. Człowiek, który żałuje szczerze za grzechy jest zdolny do przyjęcia przebaczenia i potrafi kochać Boga bardziej. Podobnie jak św. Piotr, który zaparł się Jezusa. Najpierw zrozumiał jak zawiódł Mistrza, następnie gorzko zapłakał .

Tutaj znajdujemy odpowiedź dlaczego żal za grzechy jest najważniejszy. Po prostu uzdalnia nas do przyjęcia przebaczenia i jeszcze większej miłości Boga. Prawdziwy żal prowadzi do zmiany życia. Czyni nas zdolnym do przyjęcia łaski i pogłębia naszą miłość do Boga .Człowiek, który żałuje złego postępowania, zwraca się ponownie ku Bogu. Podobnie ma być przy spowiedzi przy spowiedzi.

Żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem spowiedzi. Jest konieczny, aby sakrament pokuty był przyjęty ważnie, tzn. aby łaska przebaczenia skutecznie dotknęła mojego serca. Bez żalu za grzechy spowiedź jest nieważna, choćbyśmy spowiadali się dokładnie i szczerze, i choćby kapłan wypowiedział nad nami słowa rozgrzeszenia.

Żal za grzechy jest tak ważny, że jeśli go nie ma (jawnie lub w utajony sposób), to sakrament pokuty jest nieważny.

Pan Bóg zawsze jest gotowy przebaczać i udzielać swojego miłosierdzia, jeśli człowiek uznaje swój grzech i żałuje za niego. Nie otrzymuje Bożego przebaczenia ten, kto je odrzuca przez brak żalu.

Żal za grzechy obejmuje wszystkie grzechy. Jeśli wykluczamy z żalu jakiś grzech, to spowiedź jest nieważna.

Sobór Trydencki określił żal za grzechy jako: ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. 

Wyróżnia się żal doskonały, mający swoje źródło w miłości do Boga oraz żal niedoskonały, wynikający z innych pobudek np. lęku przed karą. Do tego, aby sakrament pokuty był ważny, czyli Bóg wybaczył nam grzechy, wystarczy żal niedoskonały.

Zapamiętaj!

1. Żal za grzechy to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości.
2. Żal ze względu na Boga:
a) najlepszy bo doskonały z miłości do Boga – zasmuciłem(am)Boga , byłem (am) przyczyną Męki Pana Jezusa .
b) dobry ale mniej doskonały czyli z bojaźni przed karą Bożą – utraciłem (am) niebo , zasłużyłem (am) na piekło

Proszę z książeczki zrobić sobie rachunek sumienia i wzbudzić sobie żal za grzechy.