Katecheza 21 maja 2020 r.

Witam Was Drogie dzieci „ Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus”!

Proszę aby:
Klasa 0 nauczyła się „Akt wiary – Wierzę w Ciebie Boże żywy”
Klasa I pokolorowała w katechizmie Temat „Pan Jezus wstępuje do nieba”
Klasa II „Z Jezusem modlę się do naszego Ojca” – pokolorować.

Klasy IV, V, VI, VII VIII
Proszę nauczyć się, albo przypomnieć:
– 10 Przykazań Bożych
– 5 Przykazań kościelnych
– 7 grzechów głównych
– 7 Sakramentów świętych

Katecheza dla klasy III i VII

Temat : Pan Jezus posyła nas do ludzi
Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

Przypomnij sobie ostatnią katechezę:
– Kiedy można udzielać błogosławieństwa?
– Kto może udzielać błogosławieństwa?
– Jak brzmi błogosławieństwo udzielane przez kapłana na zakończenie Mszy Świętej?

Przeczytaj fragment z Pisma świętego:
„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,16-20).

Chrystus, odchodząc do nieba, zostawił Apostołom, ich następcom i nam bardzo ważną misję do spełnienia: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. O tym wydarzeniu dziś przypomina nam rozesłanie na zakończenie Mszy Świętej.

Co znaczą słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”?

Są one posłaniem wiernych, aby przekazywali dalej to, czym zostali obdarowani przez Pana Boga podczas Eucharystii. Te słowa pokazują również, że ludzie nie są sami w głoszeniu Dobrej Nowiny; jest z nimi Jezus, który daje im siłę, aby w swoim życiu postępowali według Jego nauki. Święty Jan Paweł II powiedział: „Rozesłanie po Mszy Świętej to nakaz, który pobudza każdego chrześcijanina do zaangażowania w szerzenie Ewangelii i ożywianie społeczeństwa duchem chrześcijańskim”

To zadanie wcale nie jest proste, dlatego Pan Jezus pomaga nam je wypełnić. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14,27).
− Czym Pan Jezus obdarowuje swoich uczniów?
− O co prosi Pan Jezus?
Dzięki słowom rozesłania będziemy umocnieni i napełnieni Bożym pokojem. Mamy ten pokój również przekazywać innym osobom. W jaki sposób możemy to robić?

Być człowiekiem pokoju to być osobą pełną sprawiedliwości i miłosierdzia. Oddać to co się komuś należy i odznaczać się wyobraźnią miłosierdzia. Poproś Pana Jezusa w modlitwie, by on pomnażał w Twoim sercu dar pokoju.

Zadanie: Zapisz temat i Notatkę Zapamiętaj