Aktualne

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
22 marca
Ogłoszenia

1. Przypominamy, że Biskup Tarnowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Oznacza to, że wierny nie popełni żadnego grzechu nie uczestnicząc we Mszy św. w kościele.

2. W związku z Dekretem Biskupa Tarnowskiego ograniczającym liczbę uczestników we Mszach Św. do 50 osób wyjaśnia się, iż pierwszeństwo w tej sytuacji mają osoby, które zamówiły intencję mszalną, natomiast oprócz nich liczba uczestników wraz z duchowieństwem i asystą nie może przekroczyć 50 osób.
Prosimy, aby w domach pozostały starsi i dzieci, osoby z jakąkolwiek infekcją, osoby mające kontakt z osobami podejrzanymi o zarażenie, a także osoby przebywające w kwarantannie oraz przyjezdne z zagranicy i ich rodziny. Nawet jeśli mają zamówioną Mszę Świętą.
To samo dotyczy Chrztów , Ślubów i Pogrzebów

3. W związku z nasilającym się w kraju zagrożeniem epidemicznym apelujemy o pozostanie w domach i korzystanie z licznych transmisji Mszy Świętej.

4. Równocześnie gorąco zachęcamy do przeżywania niedzieli na sposób świąteczny. Zachęcamy do korzystania z transmisji radiowych i telewizyjnych Mszy św. oraz wspólnej rodzinnej modlitwy w naszych domach.

5. Jak jesteśmy w kościele to prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości w ławkach i podczas Komunii Św. 2 METRY!

6. Nadal odwołane są wszelkie dodatkowe nabożeństwa Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej zachęcamy do odprawiana w domu z rodziną.

7. W ciągu tygodnia nasz kościół Parafialny jest otwarty przez cały dzień; dotyczy to przedsionka.

8. Ponieważ nie będzie możliwości zorganizowania tzw. spowiedzi przedświątecznych, dlatego zachęcamy wiernych do skorzystania z niej już teraz. Spowiedź odbywa się przed poranną bądź wieczorną wieczornej Mszą Św.
Oczywiście przestrzegamy wszelkie zarządzenia Ministra Zdrowia.

9. W środę 25 marca przeżywać będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia.
W tym roku nie będzie uroczystego przyjęcia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby, które pragną modlitewnie wspierać dzieci nienarodzone powinny indywidualnie odmówić następującą modlitwę:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nie narodzonych
postanawiam mocno i przyrzekam
że od dnia ………………….biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą: jedna Tajemnica Różańca, moje dobrowolne postanowienia oraz modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą  – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

10. Ze względu na ograniczenie liczby wiernych przychodzących do kościoła baranki i paschaliki będą znajdować się pod figurkami Św. Siostry Faustyny i Św. Antoniego. Sami możemy zabrać baranka lub paschalik, a ofiarę składamy do skarbonki.

11. Kancelaria parafialna jest dostępna tylko w pilnych i uzasadnionych przypadkach o ile interesant nie był narażony na kontakt z osobą zarażoną lub w kwarantannie. Zawsze trzeba wpierw kontaktować się telefonicznie.

12. W związku z epidemią w Tygodniu nie będzie Mszy w Kaplicy tylko w kościele Parafialnym. Zamówione Msze Św. Będą odprawiane w kościele w Kaninie (już tak było w ubiegłym tygodniu).

13. Codziennie wieczorem o godz. 20.00 w zamkniętym kościele odbywa się adoracja kapłanów Najświętszego Sakramentu, a o godz. 20.30 – różaniec o łaskę zdrowia dla wszystkich parafian w okresie panującej epidemii.
Zachęcamy do duchowej łączności z nami w Waszych domach.

14. W związku z przedłużeniem przerwy od zajęć lekcyjnych zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci I Komunijnych, aby pomogli im dobrze przygotować się do przyjęcia tego ważnego sakramentu. Prosimy o nauczenie swoich dzieci podstawowych modlitw oraz prawd wiary znajdujących się w katechizmie. Bardzo zachęcamy także do codziennej wspólnej modlitwy z dziećmi. Ks. Proboszcz będzie się komunikował z dziećmi i rodzicami w sprawach katechezy przez stronę internetową Parafii oraz dzięki życzliwości Pani Agnieszki Leśniak przez internetową stronę Szkoły w Kaninie.

15. Z tyłu kościoła na stoliku znajduje się bieżąca prasa religijna – ta, która jest dostępna. Chętni proszeni są o pobranie gazety oraz położenie na tacę ofiary.
Redakcja „Gościa Niedzielnego” zaprasza do bezpłatnego pobrania obecnego numeru tygodnika poprzez stronę internetową: e.gosc.pl.

16. Przez cały czas trwania epidemii nie będzie w naszym kościele zbierana składka. Jak minie epidemia wówczas będzie można złożyć ofiary na bieżące koszty funkcjonowania Parafii.

Drodzy! Ponieważ sytuacja zmienia się ciągle dlatego prosimy śledzić stronę Parafii.