Katecheza 8 kwietnia 2020 r

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

“Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10,14) – tak niegdyś powiedział Pan Jezus do apostołów. To było wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że królestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych (por. Mt 18,3). Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieliby na nowo stać się dziećmi, ale że ich serca powinny być czyste, dobre i ufne, że powinny być pełne miłości.
Drogie dzieci, dzisiaj przychodzi do was papież, aby w imieniu Pana Jezusa powiedzieć, że On was kocha. Zapewne wiele razy wasi księża katecheci, siostry katechetki i panie katechetki mówili wam o tym. Chcę jednak jeszcze raz to powtórzyć, abyście tę radosną nowinę zapamiętały na całe życie. Pan Jezus was kocha!
Waszą miłość, wasze wysiłki i troski zawierzam Najświętszej Rodzinie, która patronuje temu kościołowi i tej parafii. Niech opieka Jezusa, Maryi i Józefa będzie wam umocnieniem!„

Św. Jan Paweł II

Proszę aby:

Klasa I pokolorowała w katechizmie tematy:
– „Jezus jest z nami ukryty w chlebie – Ostatnia Wieczerza”,
– „Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas” i „W Wielką Sobotę odwiedzamy Jezusa”,
– „Wielki Piątek – Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości” i „Wigilia Paschalna początkiem radości zmartwychwstania”.

Klasa II Temat „Wielki Czwartek – dzień Mszy świętej i kapłaństwa”

Klasy IV, V, VI, VII VIII Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę Warto, Wiem

Klasa III

Formuła spowiedzi dla klasy III:
Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.
Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Jestem uczniem (uczennicą) klasy III…
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami… (wymienia swoje grzechy)
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję się poprawić, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. Ksiądz rozmawia z dzieckiem.
Gdy ks. się modli i udziela rozgrzeszenia, w tym czasie Dziecko powinno żałować za grzechy i bijąc się w piersi mówić:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
Ksiądz: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Dziecko: Amen.
Ksiądz: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Dziecko:Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
Ksiądz: Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.
Dziecko:Bóg zapłać.

Następnie ksiądz puka, dając sygnał do odejścia od konfesjonału. Po zakończonej spowiedzi należy podejść przed ołtarz i podziękować Bogu za miłość i przebaczenie i odprawić zadaną pokutę.