Katecheza dla klas III i VII – 19 maja 2020 r.

Klasa III I VII

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

Temat: Jezus błogosławi

Na dzisiejszej katechezie dowiesz się, czym jest błogosławieństwo i w jaki sposób Jezus udzielał błogosławieństwa uczniom.

Słowo „błogosławieństwo” oznacza: dobrodziejstwo, szczęście, pomyślność, przychylność.
Wyraz „błogosławieństwo”. (Błogosławić to znaczy dobrze mówić, życzyć).

Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia udzielał błogosławieństwa ludziom i rzeczom. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego, opisujące błogosławieństwa Jezusa: „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je? (Mk 10,13-16).

Komu Pan Jezus udzielił błogosławieństwa?
„W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był [z Nim] i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka». Odpowiedzieli uczniowie: «Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?». Zapytał ich: «Ile macie chlebów?». Odpowiedzieli: «Siedem». I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali
tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił (Mk 8,1-9).

Co Pan Jezus pobłogosławił?
Błogosławieństwo Jezusa sprawiło, że cztery tysiące ludzi nasyciło się kilkoma rybami i chlebami. Jezus uczy nas, że świat jest dobry, bo stworzył go Bóg. Błogosławieństwo wskazuje, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, każdy człowiek i każda rzecz. Bóg widzi lepiej (że wszystko jest dobre,
nawet jeśli człowiek tego nie widzi) i dlatego błogosławi nawet tych, którzy w oczach świata są mało ważni. Błogosławieństwo ujawnia Bożą moc.

Dowiedzieliśmy się, co oznacza błogosławieństwo i że Pan Jezus udzielał błogosławieństwa.

Dzisiaj w imieniu Pana Jezusa błogosławią nam kapłani.

Wypowiadając słowa błogosławieństwa, kapłan czyni znak krzyża. Poprzez błogosławieństwo każdy wierny otrzymuje od Boga moc, dzięki której może głosić całemu światu o Bożej miłości. Bez błogosławieństwa nie jesteśmy w stanie wypełniać Jego poleceń i nie możemy realizować Jego woli w codziennym życiu. Błogosławieni łaską i świadomi daru błogosławieństwa przeżywamy nasze życie, naśladując Jezusa. Błogosławieństwo jest dla człowieka znakiem, że Bóg w swej dobroci przychodzi mu z pomocą. „Błogosławieństwo jest (…) spotkaniem Boga i człowieka; w błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka przyzywają się nawzajem i łączą”

Pan Jezus daje nam swoje błogosławieństwo, umacnia nas nim w naszym codziennym życiu, abyśmy kroczyli drogą Chrystusa i Jego przykazań.
Nie tylko ksiądz może błogosławić. W życiu codziennym rodzice i nasi bliscy również mogą udzielać nam błogosławieństwa. Udzielane błogosławieństwo zawsze jest czynione znakiem krzyża (czyli w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego). Każde błogosławieństwo staje się skuteczne jedynie mocą Pana Boga.
W  jakich sytuacjach w życiu codziennym udzielane jest błogosławieństwo. ?
− przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu
− przed wyjazdem, wycieczką, wyjściem z domu
− podczas Pierwszej Komunii Świętej na początku Mszy Świętej dzieci proszą swoich rodziców o udzielenie im błogosławieństwa w tym ważnym dla nich dniu
Odpowiedz na pytanie:
– Po co udzielane jest błogosławieństwo w sytuacjach, o których mowa?

Błogosławić kogoś to prosić Pana Boga, aby opiekował się tą osobą i udzielił jej pomocy, to życzyć szczęścia drugiej osobie. Rodzice, dziadkowie i inni nasi bliscy chcą, abyśmy zawsze byli pod opieką Pana Boga, i dlatego udzielają nam błogosławieństwa.

Zapisz: Błogosławieństwo to dar, jakim Pan Bóg obdarza człowieka.