Katecheza na wakacje 25.06

Drogie dzieci ostatnia katecheza dla wszystkich uczniów
Wakacje – cenny dar

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.  Mk 6, 31
Wszyscy wiemy, że WAKACJE:
to wolne od zajęć szkolnych,
to więcej czasu do naszej dyspozycji,
to okazja do zobaczenia różnych ciekawych miejsc
i przeżycia niezapomnianych przygód,
ale WAKACJE to przede wszystkim dar,
ofiarowany nam przez dobrego Boga,
byśmy dzięki niemu stali się lepsi.

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 2184 2184 Jak Bóg „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu (por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, nr 67).

Modlitwa wakacyjna
Boże – Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami w drodze do Twojego domu
spraw, abyśmy w tej nasze wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim chlebem
i cieszyli się pięknem otaczającego świata.
A to nasze wakacyjne wypoczywanie i wędrowanie niech będzie przedsmakiem wiecznego odpoczynku w Tobie. Amen.

Panie Jezu, bądź także z tymi, którzy nie mają wakacji, którzy nigdy nie widzieli morza i nie bawili się na plaży, którzy nigdy nie byli na wycieczce w górach czy nad jeziorami.
Co możemy dla nich uczynić? Prosimy, Panie Jezu, podsuń nam pomysły.
Może się z nimi czymś podzielimy? Pomóż nam uczynić to z radością, dla Ciebie, Panie. Amen.

Jezu, pomóż mi w czasie wakacji
lepiej Cię poznać
i bardziej pokochać
oraz wierniej za Tobą postępować