Katecheza dla klas III i VII – Eucharystia – 16.04.2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy rodzice i uczniowie. W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i zachętą aby w miarę możliwości zajęcia prowadzić zdalnie, na pewien czas katecheza również będzie odbywała się w ten sposób. Wykorzystajmy czas pobytu w domu do umocnienia więzi rodzinnych oraz pogłębienia życia religijnego. W kontekście przygotowania do I Komunii Świętej proszę rodziców o jeszcze większe zaangażowanie w proces przekazu wiary i wiedzy religijnej.

Katecheza Klasa III i VII

Temat: „Bierzcie i jedzcie to Jest Ciało moje” – Ustanowienie Eucharystii.

Jest taki dzień, kiedy w sposób uroczysty spożywamy wieczerzę. To oczywiście Wigilia przed świętami Bożego Narodzenia. Ubieramy się wtedy odświętnie, jest choinka, opłatek, wspólna modlitwa i życzenia.
Izraelici, do których należał Pan Jezus, też mieli swoje święta, które uroczyście obchodzili. Największym świętem była Pascha.
Każdy z was wie doskonale jak ważny jest dla człowieka pokarm. Pokarm dodaje sił i energii, napój zaspokaja pragnienie. Każdy człowiek aby mógł rosnąć, rozwijać się, pracować, uczyć się a nawet bawić potrzebuje pokarmu i napoju. Bez nich nie moglibyśmy żyć. Nasze ciała potrzebują pokarmu i napoju, żeby żyć w pełni sił.
Wiemy także, że człowiek to nie tylko ciało, ale również dusza, która również potrzebuje pokarmu duchowego. Dlatego Pan Jezus pragnie nam dawać taki duchowy pokarm, którym jest On sam ukryty pod postaciami chleba i wina.

Ustanowienie Eucharystii.

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy,  bo to jest moja Krew Przymierza , która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii czyli odprawił pierwszą Mszę Świętą. Miało to miejsce w Wielki Czwartek, dzień przed swoją śmiercią na krzyżu, podczas Ostatniej Wieczerzy.

Pan Jezus zamienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. 
Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.
Zastanów się, co Pan Jezus powiedział o chlebie? Co Pan Jezus powiedział o winie? Gdzie dziś możemy usłyszeć te słowa?
Cudowna przemiana czyli Przeistoczenie ma miejsce w czasie Mszy Świętej gdy kapłan wypowiada nad chlebem i winem słowa, jakie w czasie Ostatniej Wieczerzy wypowiedział Pan Jezus.

Szczególnym momentem Mszy św. jest ta część modlitwy eucharystycznej, która bezpośrednio wiąże się z przypomnieniem i uobecnieniem gestu Jezusa z Wieczernika, który wziąwszy chleb i wino wypowiedział słowa: „To jest Ciało Moje…, to jest Krew Moja…”.

Tę część modlitwy eucharystycznej otwiera prośba,która oznacza wezwanie skierowane do Boga Ojca, aby zesłał na dary chleba i wina moc Ducha Świętego, który je przemieni w Ciało i Krew Chrystusa. Po przeistoczeniu czyli konsekracji, zanosimy do Boga jeszcze jedną prośbę, aby Duch Święty uświęcił i w miłości zjednoczył Chrystusem oraz z innymi ludźmi tych, którzy będą przyjmować Ciało i Krew Zbawiciela. Po niej następuje w każdej modlitwie eucharystycznej opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja- słowa Chrystusa Pana brzmią jednakowo we wszystkich modlitwach eucharystycznych,.
Przeistoczenie jest najważniejszą częścią Mszy świętej, ponieważ w tym momencie sam Chrystus przychodzi na ołtarz pod postacią chleba i wina. Dary ofiarne chleb i wino zmieniają się w Ciało i Krew Pana Jezusa. Choć nasze zmysły nadal widzą, smakują i czują postać chleba i wina to wiara mówi nam, że po przeistoczeniu mamy do czynienia z prawdziwym Ciałem i prawdziwą Krwią Pańską.

Dlaczego chleb i wino?
1. Chleba i wina użył Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy i one stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.
2. Chleb jest symbolem naszego życia, pracy, jedności między ludźmi.
3. Wino symbolizuje nasze radości, ale również ludzkie cierpienie i smutek.

Zapisz i zapamiętaj w zeszycie temat i notatkę:

1.Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy.
2.Przeistoczenie to cudowna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. To, co uczynił Pan Jezus w Wieczerniku dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej na słowa Konsekracji.