Katecheza szkolna

„Chłopcy i Dziewczynki, jesteście synami i córkami Waszych rodziców, a Bóg pragnie, byście wszyscy byli Jego dziećmi. Bóg Was miłuje, Drogie Dzieci! To właśnie pragnę Wam powiedzieć”
Św. Jan Paweł II, papież (z Listu do dzieci)

Drodzy rodzice, Kochane dzieci ze Szkoły w Kaninie.

Ponieważ nie możemy się teraz spotykać w szkole, dlatego będę Was informował co macie zrobić, aby nie zaniedbać nauki.

Tu znajdziecie zadania domowe. Tu na bieżąco będę Wam przekazywać informacje jakie katechezy należy przeczytać i opracować.

Szczęść Wam Boże,
Ks. Jan