Katecheza 13 maja 2020 r.

Szczęść Boże drodzy Uczniowie.

W ramach zdalnej nauki proszę aby:
Klasa 0 nauczyła się „ANIELE BOŻY ”
Klasa I pokolorowała w katechizmie temat „Jezus zmartwychwstały mówi do nas” oraz „Jezus zmartwychwstały zaprasza nas do swego stołu”
Klasa II „Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem” – pokolorować oraz 2 katecheza „Jezus zmartwychwstały karmi nas swoim słowem”

Klasy IV, V, VI, VII VIII Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę „Warto, Wiem”

Katecheza dla klasy III i VII

Temat: „Pan Jezus jednoczy nas w Komunii świętej”
Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

– W jaki sposób stół łączy ludzi?
Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem śniadanie, obiad lub kolację. Zdarzają się takie szczególne okazje, kiedy przy stole na wspólnym obiedzie spotyka się cała rodzina.
– Kogo najczęściej zapraszamy na takie spotkania (obiad itp.)?
– Co by się stało, gdyby ktoś z zaproszonych gości nie przyszedł?
– Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was na obiad ktoś, kto nie je przygotowanego posiłku. Dlaczego nie je?
Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w sposób szczególny. Oczekujemy, że to, co przygotowaliśmy, będzie jadł ze smakiem. Jeśli ktoś nie chce jeść, jest nam nieswojo, przykro. Nie poczęstować się posiłkiem jest dużym nietaktem ze strony zaproszonego. Wspólny posiłek jest znakiem przyjaźni. Niejedzenie może oznaczać, że „nie jesteśmy przyjaciółmi”.

Przeczytaj teraz fragment Ewangelii:
„Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć ». Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?». Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: ?Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba,
w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?ʹ. Ów zaś wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». Oni poszli, znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę jej spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym».
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę pił [napoju] z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,7-20).

Odpowiedz na pytania:
– Co Jezus polecił Apostołom?
– Jakich wskazówek udzielił Jezus?
– Co stało się później?

Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.
Dziś miejscem, w którym spożywamy Wieczerzę Pańską, jest kościół. Dzieje się to w czasie Eucharystii. Podczas każdej Mszy Świętej Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Miejscem tej przemiany (przeistoczenia) jest ołtarz, stół Eucharystii.
Do stołu Eucharystii zaprasza nas sam Pan Jezus. Na to zaproszenie odpowiadamy nie tylko poprzez obecność we Mszy Świętej, ale także poprzez spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej, czyli przystępując do Komunii Świętej. Za ten wielki dar powinniśmy szczerze dziękować Jezusowi.
Na stole Eucharystii dokonuje się największy cud: przeistoczenie. Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na ucztę (na Mszę Świętą) w Komunii Świętej.
W czasie przystępowania do Komunii Świętej człowiek słyszy od kapłana słowa: „Ciało Chrystusa”. Co wtedy odpowiada?
Przyjmując Komunią Świętą, mówimy „Amen”. Słowem tym wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą obecność Jezusa w małym kawałku chleba. W ten sposób mówimy: „tak jest naprawdę”, „wierzę w to”.

Przeczytaj fragment Ewangelii:
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!». Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?». Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych»” (Mt 22,1-12).

Odpowiedz na pytania:
– Co przygotował król?
– Jak ludzie odpowiedzieli na zaproszenie króla?
– Co zauważył król w czasie uczty?
– Co zrobił król na widok człowieka, który nie miał weselnego stroju?

Podczas każdej Mszy Świętej Jezus przygotowuje nam ucztę i nas zaprasza. Czasami człowiek nie przychodzi, a czasami nie przygotowuje sobie „weselnego stroju”. Tym strojem, o który Jezus prosi, jest czyste serce.
OSOBA, KTÓRA CHCE GODNIE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, POWINNA:
• być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu śmiertelnego;
• zachować post eucharystyczny;
• zachować skupienie;
• modlić się;
• dziękować, że Pan Jezus przyjdzie w Komunii Świętej.

Post eucharystyczny jest powstrzymaniem się od spożywania pokarmów i napojów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. W tym czasie możemy przyjąć leki, jeśli jest taka konieczność. Możemy też napić się wody.
Słowa „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie” wyrażają postawę pokory oraz szacunku dla Pana Jezusa, a także wiary i ufności. Na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej godnie się przygotowujemy.

Praca domowa:
Zapisz temat i wpisz notatkę „Zapamiętaj”