Katecheza 6 czerwca 2020 r.

Proszę aby:

Klasa 0 Narysowała sobie serce i kwiaty dla mamy

Klasa I pokolorowała w katechizmie Temat „Z panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie”

Klasa II „Maryja jest naszą Matką i Królową” – pokolorować.

Klasy IV, V, VI, VII VIII Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę Warto , Wiem

Katecheza dla klasy III
Zadanie: Przypomnieć sobie 5 warunków dobrej spowiedzi