Katecheza 26 maja 2020 r.

Witam Was Drogie dzieci „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus”!

Oto zadania na ostatni tydzień maja, miesiąca Maryi.

Proszę aby:
Klasa 0 Narysowała sobie kapliczkę
Klasa I pokolorowała w katechizmie Temat „Pan Jezus wstępuje do nieba”
Klasa II „Razem z Jezusem składamy Bogu ofiarę” – pokolorować.

Klasy IV, V, VI, VII VIII Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę „Warto, Wiem”

Katecheza dla klasy III
Temat: „Razem z Maryją oczekujemy na spotkanie z Panem Jezusem – Różaniec”
Zadanie: narysować Różaniec i Notatkę Zapamiętaj