Katecheza 28 kwietnia 2020 r.

Witam Was Drogie dzieci „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus”!

Ponieważ nie możemy się teraz spotykać w szkole, dlatego będę Was informował co macie zrobić, aby nie zaniedbać nauki.

Proszę aby:
Klasa 0 nauczyła się „ Ojcze nasz”
Klasa I pokolorowała w katechizmie Temat Radośnie śpiewamy Alleluja ”
Klasa II „W każdą niedzielę cieszymy się Zmartwychwstaniem Jezusa ” – pokolorować.

Klasy IV, V, VI, VII VIII Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę Warto , Wiem

Katecheza dla klasy III I VIII

Temat: Liturgia słowa – dialog Boga z Kościołem

Kochane dzieci!
Warto odkryć że aby usłyszeć czyjś głos, nie jest konieczne, aby go widzieć. Zamknięcie oczu nie przeszkadza nam w tym, aby usłyszeć wiele różnych dźwięków. Nie musimy nie widzieć wody, jednak możemy z oddali słyszeć jej szum – głos przez nią wydawany. Nie musimy widzieć ptaków, jednak słyszymy ich świergot. Nieraz nie widzicie rodziców, jednak słyszeliście ich głos jak Was wołają głos.
Pana Jezusa też możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy !
Gdzie Pan Jezus mówi do nas najwięcej? ( w Kościele, w czasie Mszy Świętej) •
Kiedy? (gdy słuchamy czytań z Pisma Świętego i pouczeń kapłana) •
A może wiecie , jak nazywa się ta część Mszy Świętej, w której słuchamy słów Pana Jezusa? (Liturgia Słowa)

Na dzisiejszej katechezie poznamy podział liturgii słowa. Omówimy poszczególne części liturgii słowa, abyście je mogli lepiej zrozumieć i czynnie w nich uczestniczyć.

Pierwsze czytanie pochodzi ze Starego Testamentu. Po skończonym pierwszym czytaniu, kiedy kapłan lub lektor powie: „Oto Słowo Boże”, my odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”.
To tak, jakbyśmy mówili: „Dziękujemy Ci, Panie, za te słowa, są nam one bardzo potrzebne, bez nich trudno byłoby nam żyć”.
PsalmDrugie czytanie z Nowego Testamentu:Po Psalmie lektor czyta drugie czytanie z Nowego Testamentu, na które też odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”.
Alleluja.
Po drugim czytaniu śpiewamy Alleluja, co po polsku znaczy: „Chwalcie Pana”. Śpiewamy dlatego, że za chwilę w Ewangelii przemówi do nas sam Pan Jezus. To jedno zdanie, które śpiewa organista pomiędzy naszym śpiewem „Alleluja”, to taka jakby podpowiedź dla nas, na co należy zwrócić największą uwagę, co w dzisiejszej Ewangelii jest najważniejsze.
Ewangelia.
Ewangelii słuchamy stojąc.
Kapłan oznajmia nam: Słowa Ewangelii według Mt, Mk, Łk, J, wówczas czynimy znak krzyża na:
• Czole – aby pamiętać Słowo Boże
• Ustach – aby mówić innym, co Bóg do nas mówił
• Sercu – aby czynić to, czego Pan Bóg od nas pragnie, oczekuje
I wypowiadamy słowa: „Chwała Tobie Panie”. Na słowa Ewangelii odpowiadamy: „Chwała Tobie Chryste”.

Homilia.
Słowa Pisma Świętego są niekiedy bardzo trudne do zrozumienia nie tylko dla dzieci, ale i dla ludzi dorosłych. Dlatego kapłan stara się w homilii wytłumaczyć nam, co Pan Bóg chce nam przez te słowa powiedzieć, jak żyć, aby je wprowadzić w czyn.
Wyznanie wiary: Po przyjęciu Słowa Bożego we wszystkich czytaniach i po wytłumaczeniu go w homilii odmawiamy wyznanie wiary. Wyznajemy naszą wiarę, we wszystko, co Bóg nam objawił – tak w wydarzeniach zbawczych, jak i w słowach – od stworzenia świata do powtórnego przyjścia Chrystusa.

Modlitwa powszechna.
Pan Jezus jest Wszechmogący i może wesprzeć nawet w najtrudniejszych sprawach, tylko trzeba Go o to poprosić. Dlatego jest podczas Mszy Św. taka modlitwa, w której prosimy Boga o pomoc w trudnych sprawach. Kapłan albo ktoś inny do tego wyznaczony czyta prośby, a wszyscy powtarzają: „Wysłuchaj nas Panie”.
Gdy w czasie Mszy Św. uczestniczymy w Liturgii Słowa słyszymy wtedy, chociaż Go nie widzimy, samego Pana Jezusa. Tak jak zamknięcie oczu nie przeszkadza nam w usłyszeniu dźwięków i głosów, podobnie na Mszy Św. nie widzimy Jezusa, ale nie przeszkadza nam to, aby naprawdę Go usłyszeć.

Zastosowanie: A teraz przeczytajcie z katechizmu z dzisiejszej religii słowa z Ewangelii św. Łukasza (11, 28)
i pomyślcie, co nam dziś Pan Jezus mówi słowami Pisma Św.
Analiza: Czy słyszeliście już te słowa ? o Gdzie słyszeliście te słowa ? Kiedy słyszeliście te słowa ? Kto do was mówił ?
Podsumowanie: To, co w niedzielę Pan Jezus nam mówi , to dzisiaj nam przypomniał. Chce, abyśmy odpowiadali mu nie tylko swoim słowem, ale swoim postępowaniem.

Aby zapamiętać, że Pan Bóg jest z nami, i że Jego słowo zawsze trwa posłuchajcie tekstu piosenki:
„Niechaj z nami”
Niechaj z nami będzie Pan. Alleluja!
Niech obroną będzie nam. Alleluja!
Jego słowo zawsze trwa. Alleluja!
Wieczną prawdę w sobie ma. Alleluja!
Chcemy zgłębiać słowa treść. Alleluja!
Braciom je radośnie nieść. Alleluja!

Pan Jezus pragnie, by nie tylko kapłani głosili Słowo Boże. Tak jak w tej piosence musimy pamiętać ,że jesteśmy posłani przez Pana Jezusa, żeby usłyszanym w liturgii słowami żyć. Jeżeli żyjemy według słowa, usłyszanego w czasie Mszy Ś
Zeszyt: