Katecheza 30 kwietnia 2020 r.

Witam Was Drogie dzieci. „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus”!

Proszę aby:
Klasa 0 nauczyła się „ZDROWAŚ MARYJO”
Klasa I pokolorowała w katechizmie Temat „ Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas ”
Klasa II „Jezu Ufam Tobie ” – pokolorować.

Klasy IV, V, VI, VII VIII Proszę nauczyć się 6 prawd wiary i Wierzę w Boga Ojca

Katecheza dla klasy III i VII

Temat: „Z Chrystusem składamy Bogu dary”
Czy lubicie dostawać prezenty? Oczywiście. Myślę, że każdy lubi, gdy dostaje jakiś prezent, niespodziankę, nawet drobny upominek. Gdy wybieramy się w odwiedziny dobrze, gdy przyniesiemy ze sobą nawet najdrobniejszy podarunek dla gospodarza. 
Mówiliśmy już, że Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła. Tym spotkaniem jest Msza Święta. 
W czasie Mszy Świętej przynosimy Bogu dar chleba i wina. To jest Ofiarowanie
Dlaczego chleb i wino?
1. Chleba i wina użył Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy i one stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.
2. Chleb jest symbolem naszego życia, pracy, jedności między ludźmi.
3. Wino symbolizuje nasze radości ale również ludzkie cierpienie i smutek.
W znakach chleba i wina przynosimy Bogu całe nasze życie. 

Procesja z darami
Dziś w bardziej uroczystych Mszach św., na przykład w czasie wielkich Uroczystości przynoszone są wówczas do ołtarza w procesji z darami naczynia i szaty liturgiczne, święte obrazy i inne dary, które wykorzystane są dla dobra wiernych.
Również we wszystkich kościołach podczas niedzielnej Mszy św. zbierane są ofiary pieniężne, przeznaczone dla dobra wspólnoty lokalnej bądź na cele wyznaczone przez władze kościelne (na utrzymanie seminarium, Uniwersytetom katolickim, na pomoc budującym się kościołom itp.).

Kolejnymi darami składanymi na ołtarzu jest chleb i wino. Najpierw symbolizują one samego Chrystusa, który mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia” oraz nazywał siebie „szczepem winnym”.
Dary te symbolizują także naszą pracę i trud. Kiedy kapłan unosi chleb na patenie i kielich wypełniony winem, wypowiada słowa błogosławieństwa: „Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb (wino), który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”. Składamy więc Bogu w ofierze owoc naszego trudu. Za chwilę zostaną one przemienione – staną się Ciałem i Krwią samego Chrystusa.

Innym wymiarem darów, które składamy na Mszy św. są nasze ofiary duchowe: nasze cierpienie, trudy, wysiłek, radość, to, co trudne i to, co przynosi satysfakcję. Kiedy kapłan wznosi hostię na patenie, w symbolicznym geście przedstawia Bogu wszystkie te duchowe ofiary.
Tak więc nasz dar jest ustopniowany: są to ofiary składane na potrzeby kościoła, są nimi chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, są nimi wreszcie nasze duchowe ofiary, czyli wewnętrzna postawa serca oddanego Bogu.
Kapłan prosi Boga: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wierni odpowiadają: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego Imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Wpisz do zeszytu Temat katechezy i Notatkę Zapamiętaj