Informacja o cmentarzu parafialnym

Początkiem kwietnia zostały ukończone kilkumiesięczne prace przy inwentaryzacji cmentarza parafialnego. Szczegółowa cyfrowa inwentaryzacja jest wymagana przez państwowe prawo cmentarne. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną: www.ecmentarze.pl/cmentarz/kanina.

Wpisując na tej stronie w wyszukiwarkę nazwisko i imię zmarłego można odnaleźć i zlokalizować jego grób oraz zapoznać się z numerem identyfikacyjnym przypisanym do grobu. Ten numer identyfikacyjny będzie używany w komunikacji z administracją cmentarza. Na tej stronie, jak również na stronie internetowej parafii jest umieszczony regulamin cmentarza, z którym warto się zapoznać. Dla osób niekorzystających z Internetu dostępny jest w wersji drukowanej w zakrystii.

Bardzo ważnym celem prowadzonej inwentaryzacji jest przypisanie dla każdego grobu opiekuna (dysponenta) z którym będą ustalane wszelkie decyzje związane z użytkowaniem grobu oraz opłaty za utrzymania cmentarza parafialnego.

Istotnym ułatwieniem we współpracy z administracją cmentarza byłoby, gdyby do grobu, piwniczki czy mogiły był przypisany tylko jeden opiekun (dysponent). Prosimy, by w rodzinach porozmawiać na ten temat. Ostateczną decyzję, co do ilości opiekunów grobu podejmuje każda rodzina indywidualnie. W najbliższym czasie zwrócimy się z prośbą o wypełnienie deklaracji opiekuna (dysponenta) grobu i złożenia jej w kancelarii. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej. W tej chwili prosimy jednak, by wstrzymać się z jej wypełnianiem do czasu podania dodatkowych informacji i wyjaśnień przez parafię.

Gdyby ktoś na stronie znalazł jakiś błąd w danych osoby zmarłej – np. literówka, błąd w nazwisku – prosimy by taką informację przekazać przy składaniu deklaracji, celem jej poprawy czy aktualizacji.

Program adoracji na Triduum Paschalne

Adoracja Wielki Piątek

9.00 Adoracja klas. 3 Szkoły Podstawowej z Wysokiego, Siekierczyny
10.00 Adoracja Siekierczyna
11.00 Adoracja Wysokie
12.00 Adoracja Kanina
13.00 Adoracja przygotowujących się do S. Bierzmowania z Kaniny, Wysokiego, Siekierczyny i wręczenie krzyży do S. Bierzmowania i modlitewników
14.00 Adoracja Wspólnoty Krwi Chrystusa i Margaretek
15.00 Czuwanie czcicieli Bożego Miłosierdzia
16.00 – 17.00 Adoracja indywidualna
17.00 Liturgia Męki Pańskiej
Po Liturgii Męki Pańskiej odśpiewamy Gorzkie Żale.
O godz. 21.00 Droga Krzyżowa, którą poprowadzi młodzież
Adoracja do 24.00

Adoracja Wielka Sobota

9.00 Adoracja Róż Różańcowych Kobiet
10.00 Adoracja Róż Różańcowych Mężczyzn
11.00 Adoracja Wspólnoty Krwi Chrystusa i Margaretek
12.00 Adoracja Siekierczyna
13.00 Adoracja Wysokie
14.00 Adoracja Kanina
15.00 Czuwanie czcicieli Miłosierdzia Bożego
16.00 – 17.00 Przerwa w Adoracji (sprzątanie kościoła)
17.00 – 19.00 Adoracja w ciszy.

O Godzinie 19.00 Msza Św. Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna

Program rekolekcji parafialnych

Sobota Kanina o godz. 18.00 Rozpoczęcie Rekolekcji Nauka dla wszystkich

Niedziela
7.00 Nauka dla wszystkich Kanina
9.00 Kazanie Pasyjne – Siekierczyna
11.00 Nauka dla wszystkich – Kanina
12.15 Nauka dla wszystkich – Siekierczyna
15.00 Kazanie Pasyjne – Kanina

Poniedziałek
7.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich Kanina
9.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci z Siekierczyny
11.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci z Kaniny i Wysokiego
16.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich Siekierczyna
18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich Kanina

Wtorek
7.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich Kanina
9.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci Siekierczyna
11.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci Kanina
16.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich Siekierczyna
18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich Kanina

Środa Dzień Spowiedzi i Zakończenie Rekolekcji
Siekierczyna Spowiedź od godz. 9.00 – 9.45 i po spowiedzi Msza św. z kazaniem dla wszystkich na zakończenie Rekolekcji

Kanina
9.00 -11.00 spowiedź
11.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich na zakończenie Rekolekcji

Siekierczyna
15.00- 15.45 spowiedź
15.45 Msza św. z kazaniem dla wszystkich na zakończenie rekolekcji

Kanina
15.00 – 16.00 spowiedź
(Przerwa w spowiedzi od 16.00-17.00)
17.00 -18.00 spowiedź
18.00 – Msza św. dla wszystkich z kazaniem na zakończenie rekolekcji

List pasterski Biskupa Tarnowskiego w związku z wejściem w życie ustawodawstwa V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!

Wielki Post prowadzi nas drogą nawrócenia i duchowej odnowy, wzywa do zrewidowania własnego życia moralnego i jeszcze bardziej zdecydowanego ukierunkowania się na Boga. Pierwsze czytanie z dzisiejszej Liturgii Słowa przypomina Dekalog – Dziesięć Przykazań, które najpierw stały się osią życia moralnego ludu Starego Przymierza, a później ludu chrześcijańskiego. Dekalog został dany przez Boga człowiekowi jako pewny sposób na życie: „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, (…), zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył…” (por. Pwt 30, 15nn). Przykazania Boże nie są ciężarem narzuconym człowiekowi, lecz darem i pomocą na drogę życia, dlatego Psalmista wyśpiewuje z wdzięcznością: „Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę… Jego słuszne nakazy radują serce” (Ps 19, 8-9).

Życie Kościoła, a w nim poszczególnych wiernych, opiera się na Prawie Bożym, które jest zarazem podstawowym źródłem prawa stanowionego przez Kościół. Prawodawstwo kościelne służy zachowaniu należytego porządku w życiu i działalności prowadzonej przez Kościół. Za kilka tygodni, dokładnie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, wejdzie w życie prawo diecezjalne, będące owocem V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zapisy statutów synodalnych powstały w oparciu o to, co zostało wypracowane zarówno przez Parafialne Zespoły Synodalne, jak i poszczególne Komisje tematyczne. Wspólny namysł i dyskusje nad kwestiami dotyczącymi różnych obszarów życia naszej diecezji, zaowocował konkretnym prawodawstwem, które – jak ufamy – pomoże nam jeszcze skuteczniej budować Kościół na wzór Chrystusa.

W kontekście mających wkrótce obowiązywać norm prawnych pragnę poruszyć kilka istotnych kwestii związanych z najważniejszym obszarem życia Kościoła, jakim jest święta liturgia. Wprowadzanie V Synodu w życie należy zasadniczo rozpocząć właśnie od tego, ażeby liturgia zajmowała w życiu wspólnoty i wiernych należne miejsce oraz by zachowywana była godność jej celebracji. Właściwy duch liturgii jest kluczem do skutecznej odnowy Kościoła.
Czytaj dalej

Pielgrzymka do Niepokalanowa i Lichenia

Wspólnota Margaretek i Krwi Chrystusa w parafii organizuje dwudniową pielgrzymkę do Niepokalanowa Warszawy, i Lichenia.

Wyjazd w sobotę 27 kwietnia o 3:00 rano, a powrót w niedzielę 28 kwietnia około godziny 22:00.

Całkowity koszt to 350 zł i obejmuje on nocleg, śniadanie, dwa obiady, obiadokolację, przejazd i ubezpieczenie.

Prosimy o wcześniejsze zapisy aby móc ustalić autokar i noclegi.

Zapisy na pielgrzymkę u Barbary Florek
696331739 i Elżbiety Kowalczyk
510578901

Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania

Przekaż 1,5% podatku

W pierwszych miesiącach nowego roku dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania w tym roku 1,5% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego.

Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie w tym roku 1,5% należnego podatku na cele charytatywne i pomoc osobom najbardziej potrzebującym również w naszej Parafii.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz nr KRS są dostępne w gablocie i na stronie internetowej naszej Parafii.

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania w tym roku 1,5% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulega zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu.

Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie w tym roku 1,5% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Przypominamy, że ci którzy w latach ubiegłych zadeklarowali już przekazanie 1,5% podatku na Caritas nie muszą nic zmieniać w swoich zeznaniach podatkowych. Ci którzy tego nie uczynili mogą to zrobić w pisując w odpowiednim Picie nazwę Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz numer KRS.
Na stronie internetowej Caritas naszej diecezji znajduje się nadal bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.

Nie możemy milczeć! Petycja do Minister Edukacji

Nie możemy milczeć!

Z niepokojem obserwujemy w ostatnim czasie dążenia niektórych osób do wyrzucenia z przestrzeni publicznej wszystkiego co wiąże się z wiarą w Jezusa Chrystusa.
Coraz częściej pojawiają się dyskusje na temat obecności krzyża w urzędach czy szkołach.
Stopniowo, ale systematycznie próbuje się ukazywać chrześcijaństwo i Kościół jako rzeczywistości wrogie współczesnemu człowiekowi, co jest oczywiście kłamstwem.
Jednym z przejawów takiej działalności jest próba usunięcia wliczania oceny z religii do średniej ocen, a nawet głosy o zupełnym wyrzuceniu religii że szkół.
Dlatego zwracam się z do wszystkich środowisk, zwłaszcza rodzin, o poparcie inicjatywy w obronie religii w szkołach.

Zastanów się drogi Czytelniku.

Ojcze i Matko, gdzie jak nie w Kościele i na lekcjach religii Twoje dziecko usłyszy o potrzebie troski o Ciebie, gdy będziesz już w sędziwym wieku?

Ojcze i Matko, gdzie jak nie w Kościele i na lekcjach religii Twoje dziecko usłyszy prawdę o sobie, o tym kim jest, jaki jest sens i cel jego życia?

Ojcze i Matko, gdzie jak nie w Kościele i na lekcjach religii Twoje dziecko usłyszy o miłości kobiety i mężczyzny oraz o niezwykłym darze małżeństwa i rodzicielstwa?

Ojcze i Matko, gdzie jak nie w Kościele i na lekcjach religii Twoje dziecko usłyszy o Bogu i jego miłości aż po krzyż?

Ojcze, Matko, młody człowieku, na Twoich oczach, a jeśli będziesz milczeć także za Twoim przyzwoleniem, podejmowane są próby odebrania Kościołowi, a także polskim rodzinom Bogiem silnym, współczesnej tuby, a raczej współczesnej ambony do głoszenia Ewangelii i kształtowania serc i sumień młodych ludzi.

Walcząc z Kościołem, wyrzucając religię ze szkół, paradoksalnie niszczy się także piękne, polskie rodziny oraz nasz naród i naszą chrześcijańską tożsamość.
Dlatego nie możemy milczeć! Non possumus!

Każdy z nas na wiele sposobów może stanąć w obronie religii w szkołach i wliczanie oceny z niej do średniej ocen. Jednym z nich jest otwarcie wskazanego poniżej linku i podpisanie petycji. Zajmie to tylko kilkanaście sekund, a ocalić możemy to wszystko co było drogie naszym rodzicom, jest drogie dla wielu z Was i chcielybyście, aby było drogie także Waszym dzieciom.

Podpisz i jeśli możesz prześlij link dalej. Wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej!
Nie możemy milczeć, non possumus! Już czas by działać!

https://www.petycjeonline.com

Ważna informacja!

Z przykrością informujemy, że w związku z zapisaniem się niewystarczającej liczby na pielgrzymkę do Markowej, Komańczy i Dulki wyjazd niestety jest ODWOŁANY.

Koszt wyjazdu przy zgłoszonej liczbie chetnych wzrósłby niemal dwukrotnie. Dlatego podjęliśmy taką decyzję.

Mamy nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś okazja ponowić taką propozycję wyjazdu.

Kapłani parafii Kanina

Fotoalbum o parafii Kanina z okazji 125-lecia konsekracji kościoła

Z okazji 125 rocznicy konsekracji naszego parafialnego kościoła został wydany fotoalbum. Zawiera te wszystkie archiwalne fotografie, które dostarczaliście Państwo w ostatnich miesiącach, a także zdjęcia współczesne, które pięknie pokazują jak zmieniał się nasz kościół na przestrzeni ostatniego stulecia.

Każdy kto chciałby zobaczyć jak wygląda ta publikacja i ewentualnie zamówić może zgłosić się do Tomasz Hebdy. Wydruk pierwszej partii planowany jest przed odpustem 22 lipca. Koszt wydruku jednej sztuki albumu wynosi około 160 zł. Nie jest to wydruk masowy, więc nawet przy zamówieniu kilkudziesięciu sztuk koszt ten nie spadnie zbyt wiele. Dlatego na zamówienia, które będą wydrukowane przed odpustem czekam do najbliższej środy (12 lipca).

W tym tez miejscu wychodzę z propozycją do tych, którzy może chcieliby wesprzeć wydruk tego albumu. Może jakaś nasza, lokalna firma zechciałaby (w zamian za umieszczenie jej loga w publikacji) zasponsorować jedną, dwie czy więcej sztuk. W ten sposób można by było przekazać taki album różnym instytucjom w formie promocji naszej parafii.

Można się kontaktować osobiście, pod numerem telefonu 694 235 721 lub mailowo tomaszhebda87@gmail.com

Poniżej kilka stron z fotoalbumu.