Triduum Paschalne – porządek nabożeństw i adoracji

Wielki Czwartek

18:00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej
21:00 Czuwanie przy Ciemnicy Wspólnoty Krwi Chrystusa
22:00 Zakończenie adoracji przy Ciemnicy

Wielki Piątek

8:00 Zbiórka Lektorów i Ministrantów
9:00 Godzinki o Męce Pańskiej. Adoracja klas 2 Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny
10:00 Adoracja Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny
11:00 Adoracja Gimnazjum z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny – Spotkanie z kandydatami z kl. III do Sakramentu Bierzmowania
12:00 Adoracja – Siekierczyna
13:00 Adoracja – Wysokie
14:00 Adoracja – Kanina
15:00 Czuwanie modlitewne Wspólnoty Krwi Chrystusa
16:00 – 17:00 Adoracja indywidualna
17:00 Liturgia Męki Pańskiej
Po Liturgii Męki Pańskiej na początku adoracji odśpiewamy Gorzkie Żale.
20:00 Droga Krzyżowa
21:00 Adoracja prowadzona przez młodzież

Wielka Sobota

8:00 Zbiórka Lektorów i Ministrantów
9:00 Godzinki o Męce Pańskiej. Adoracja klas 2 Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny
10:00 Adoracja Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny
11:00 Adoracja Gimnazjum z Kaniny, Wysokiego i Siekierczyny – Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania
12:00 Adoracja – Siekierczyna
13:00 Adoracja – Wysokie
14:00 Adoracja – Kanina
15:00 Czuwanie czcicieli Miłosierdzia Bożego
16:00 – 19:00 Adoracja w ciszy
19:00 Msza Św. Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna

Możliwość komentowania jest wyłączona.