Słowo do Parafian

Słowo do Parafian w związku z epidemią koronawirusa

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc odprawiane msze św., zgromadzenia wiernych nie mogą jednak przekraczać liczby 50 osób.

Do kościoła mogą przyjść tylko osoby zdrowe, te które nie podlegają kwarantannie oraz ci, którzy nie byli ostatnio w ciągu 14 dni zagranicą i nie miały kontaktu z osobą zarażoną.
Dotyczy to również osób, które maja w danym dniu zamówioną Mszę świętą.

Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku sprawowania liturgii pogrzebowej, dlatego w celebracjach żałobnych powinni brać udział włącznie najbliżsi krewni osoby zmarłej.

Apeluję do wszystkich o przyjęcie ze zrozumieniem tego drastycznego ograniczenia, koniecznego z uwagi na istniejące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Apeluję jeszcze raz o zastosowanie się do wszelkich zaleceń Ministra Zdrowia.

Do posługi duchowej wobec osób hospitalizowanych i objętych kwarantanną upoważnieni są wyłącznie kapelani zatrudnieni w konkretnym szpitalu.

Wszelkie sprawy Kancelaryjne załatwiamy po telefonicznym skontaktowaniu się z księdzem. Numer telefonu 18 334-53-51

Każdego dnia o godz. 20.30 w kościołach bez udziału wiernych my kapłani modlimy się w kościele Parafialnym. Wszystkich wiernych zapraszam, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.

Każdego dnia kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
 
Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Szymonie z Lipnicy  

Śpiew Suplikacji
 
Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

Nawiązując do tradycji Kościoła, aby modlić się – zwłaszcza w czasach trudnych zachęcam Was do wzmożonej modlitwy w czasie Wielkiego Postu.
Bardzo proszę, by w niedzielę korzystać z transmisji mszy świętych telewizyjnych, radiowych, internetowych; żeby w domach przeżywać niedzielę jako dzień Pański, jako dzień przypominający o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem „prosząc Boga za przyczyną Matki Najświętszej, aby te wszystkie zagrożenia związane z pandemią koronawirusa nas, naszą ojczyznę, Europę i świat oszczędziły”.

Drodzy Parafianie!

Metropolita Arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, żeby na niepokojące nas dziś wydarzenia spojrzeć w kategoriach wiary. – Co, przez to co się dzieje, Pan Bóg chce nam powiedzieć, do czego nas wzywa, do jakiej refleksji nas pobudza, zwłaszcza jeśli chodzi o uświadomienie sobie świętości każdego życia, wartości zdrowia a także pokory – wynikającej z pewnej niemożności i bezradności – wobec tego wszystkiego, co się dzieje. Czy te znaki czasu, ta choroba nie wzywa nas do głębokiej rewizji spojrzenia na nas, na nasze życie, by nasze drogi wyprostować i by stały się one drogami prawdziwie Bożymi. Zostawiam wam moi drodzy te refleksje, jako szczególne zadanie stojące przed nami, aby ten Wielki Post w swojej dynamice modlitwy, pokuty, jałmużny przyczynił się także do tego, abyśmy te znaki czasu, które stają się dzisiaj tak ważne i tak bardzo odczuwalne nie pozostawiły nas obojętnymi, ślepymi, głuchymi, ale sprawiły, że głos Pański w naszych sercach będzie rozbrzmiewał z jeszcze większą wyrazistością i mocą

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo.

W związku z istniejącą sytuacją STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO w naszym kraju, bardzo proszę o pozostanie w domu. Szczególnie osoby starsze, chore, z podwyższoną temperaturą oraz wszystkie, o których mowa w poniższych komunikatach KEP. I Ministra Zdrowia.

Z darem modlitwy i pozdrowieniami dla wszystkich. 
Ks. Proboszcz oraz ks. Marian

Proszę śledzić stronę internetową Parafii. Będę przez stronę internetową komunikował się z rodzicami i dziećmi informacjami dotyczącymi katechezy w Kaninie. Dotyczy to zwłaszcza Kl. III. I Kl. VII.
Proszę o przekazanie tej informacji dalej.

Z Panem Bogiem

Ks. Jan

Możliwość komentowania jest wyłączona.