Różaniec do Granic Nieba

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które może mieć ogromny wpływ na Polskę i polskie rodziny.

Różaniec do Granic Nieba jest apelem skierowanym do wszystkich Polaków: „Weź udział w wielkiej modlitwie i przyjmij dziecko nienarodzone do rodziny.”

To duchowy program, który składa się z dwóch różnych elementów:
1. dla parafii oraz
2. dla osób indywidualnych i rodzin. 

Wspólną intencją nabożeństw w całej Polsce będzie prośba o uleczenie ran związanych z utratą dzieci nienarodzonych – tych nieprzyjętych i tych, które nie mogły się narodzić z powodów naturalnych; oraz przebłaganie za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania i zranienia z tym związane. Ta modlitwa może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju.

Każdy (indywidualnie lub rodzinnie) będzie zaproszony, by udać się na grób rodzinny i odmówić tam specjalną modlitwę (lub uczynić to w innym wybranym przez siebie miejscu, np. w domu).
W modlitwie będziemy wołać do Boga, by śmierć nie miała już dostępu do naszej rodziny; oraz prosić dzieci nienarodzone o wybaczenie i modlitwę za nas.
Modlitwa będzie aktem świadomego włączenia dzieci nienarodzonych do wspólnoty rodzinnej. Tych, którym nie było dane przyjść na świat w całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia.

Więcej informacji, materiały do pobrania oraz modlitwy i rozważania na każdy dzień oktawy na stronie
www.rozaniecdogranic.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.