Informacja o cmentarzu parafialnym

Początkiem kwietnia zostały ukończone kilkumiesięczne prace przy inwentaryzacji cmentarza parafialnego. Szczegółowa cyfrowa inwentaryzacja jest wymagana przez państwowe prawo cmentarne. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną: www.ecmentarze.pl/cmentarz/kanina.

Wpisując na tej stronie w wyszukiwarkę nazwisko i imię zmarłego można odnaleźć i zlokalizować jego grób oraz zapoznać się z numerem identyfikacyjnym przypisanym do grobu. Ten numer identyfikacyjny będzie używany w komunikacji z administracją cmentarza. Na tej stronie, jak również na stronie internetowej parafii jest umieszczony regulamin cmentarza, z którym warto się zapoznać. Dla osób niekorzystających z Internetu dostępny jest w wersji drukowanej w zakrystii.

Bardzo ważnym celem prowadzonej inwentaryzacji jest przypisanie dla każdego grobu opiekuna (dysponenta) z którym będą ustalane wszelkie decyzje związane z użytkowaniem grobu oraz opłaty za utrzymania cmentarza parafialnego.

Istotnym ułatwieniem we współpracy z administracją cmentarza byłoby, gdyby do grobu, piwniczki czy mogiły był przypisany tylko jeden opiekun (dysponent). Prosimy, by w rodzinach porozmawiać na ten temat. Ostateczną decyzję, co do ilości opiekunów grobu podejmuje każda rodzina indywidualnie. W najbliższym czasie zwrócimy się z prośbą o wypełnienie deklaracji opiekuna (dysponenta) grobu i złożenia jej w kancelarii. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej. W tej chwili prosimy jednak, by wstrzymać się z jej wypełnianiem do czasu podania dodatkowych informacji i wyjaśnień przez parafię.

Gdyby ktoś na stronie znalazł jakiś błąd w danych osoby zmarłej – np. literówka, błąd w nazwisku – prosimy by taką informację przekazać przy składaniu deklaracji, celem jej poprawy czy aktualizacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.