Zmarł ks. kanonik Kazimierz Górka

Wczoraj, 24 maja, w godzinach wieczornych odszedł do Pana ks. Kazimierz Górka, nasz rodak. Przeżył 83 lata, z czego 58 w stanie kapłańskim. Każdy, kto go spotkał, kto miał okazję z Nim rozmawiać może go pamiętać jako niezwykle skromnego, pokornego a jednocześnie ciepłego i radosnego człowieka i kapłana.

Ks. Kazimierz urodził się 3 marca 1940 roku w Kaninie, jako drugie dziecko Jana i Zofii Górków. Po ukończeniu w 1959 roku szkoły średniej wstąpił – podobnie jak jego starszy brat Józef – do WSD w Tarnowie. Po sześciu latach formacji i studiów w maju 1965 roku z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza przyjął święcenia kapłańskie. Następnie decyzjami biskupów posługiwał jako wikariusz w parafiach: Góra św. Jana, Sarnów k. Mielca, Nawojowa, Chełm oraz Poręba Spytkowska. Był także proboszczem w Gierczycach i Sarnowie, do którego wrócił po 14 latach. W roku 1993 ze względu na stan zdrowia złożył urząd proboszcza i jako rezydent zamieszkał najpierw w Porębie Spytkowskiej, a po roku w Okulicach. Tam mieszkał przez kolejne 29 lat, aż do swojej śmierci.

Pogrzeb śp. ks. Kazimierza odbędzie się w najbliższą sobotę 27 maja. Wprowadzenie ciała śp. Zmarłego do kościoła parafialnego w Okulicach będzie o godz. 12.30, po czym o godz. 13.30 odbędzie się Msza św. pogrzebowa, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Obejmijmy zmarłego ks. Kazimierza Górkę naszą modlitwą, by Dobry i Miłosierny Bóg przyjął go swojego Królestwa.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.