Stop agresji wobec chrześcijan

Trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy zmieniającej przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych, oraz zakłócania przebiegu nabożeństw. Szczegółowe informacje poniżej.

Zachęcamy do poparcia tej inicjatywy.

Podpis można będzie złożyć jutro 15 sierpnia i w następną niedzielę po każdej mszy świętej przed kościołem. Potrzebny jest dowód osobisty lub znajomość własnego numeru PESEL.

Projekt ustawy można przeczytać w całości klikając link poniżej.

Stop agresji wobec chrześcijan – projekt ustawy

Informacja dotycząca ogłoszeń

Drodzy odwiedzający naszą parafialną stronę.

W najbliższym czasie (dwie najbliższe niedziele) ogłoszenia i intencje mogą nie być aktualizowane na bieżąco w związku z moją nieobecnością i brakiem dostępu do komputera.

Proszę o wyrozumiałość.

Pozdrawiam wakacyjnie.

Tomasz Hebda
Administrator i redaktor strony www.parafiakania.pl

Informacja o prymicjach Diakona Patryka Biernata

W najbliższą sobotę 28 maja o godzinie 9.00 nasz rodak, diakon Patryk Biernat w tarnowskiej Katedrze z rąk bpa Andrzeja Jeża przyjmie święcenia kapłańskie.

Po południu o godzinie 17.00 przy Kaplicy w Siekierczynie nastąpi przywitanie Księdza Prymicjanta w rodzinnej miejscowości i parafii. Mieszkańcy Siekierczyny i wszyscy parafianie będą mogli o 17.45 uczestniczyć we wspólnej majówce.

Z kolei w niedzielę o 11.00 w kościele parafialnym w Kaninie Neoprezbiter odprawi swoją pierwszą uroczystą mszę – mszę prymicyjną.
Wszystkich Parafian zapraszamy na tę wyjątkową Eucharystię, pierwszą po 24 latach mszę Prymicyjną w naszej parafii, by wspólnie dziękować i wielbić Boga za dar powołania Patryka Biernata, wypraszając jednocześnie w modlitwie łaski potrzebne dla Niego do pełnienia tej pięknej i trudnej zarazem służby.

Wszystkich zaś biorących udział w przygotowaniach do Prymicji rodzina Prymicjanta zaprasza na poczęstunek, który odbędzie się w poniedziałek (30.05.2022) w Świetlicy w Siekierczynie I, o godzinie 16:00.

2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli

Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej zaprasza na 2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne. Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, by móc podjąć naukę religii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Szczegóły umieszczone na plakacie oraz na stronie Wydziału Katechetycznego w Tarnowie.

Znajduje się tam także informacja o rekrutacji na studia magisterskie z teologii w Tarnowie.

Triduum Paschalne – program

Wielki Czwartek

17:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – Kanina
19:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – Siekierczyna
22:00 Zakończenie adoracji przy Ciemnicy

Adoracja Wielki Piątek

8.00 Zbiórka Lektorów i Ministrantów
9.00 Adoracja klas. 3 Szkoły Podstawowej z Kaniny, Wysokiego ,Siekierczyny wraz z rodzicami i wręczenie książeczek
10.00 Adoracja -Siekierczyna
11.00 Adoracja Wysokie
12.00 Adoracja Kanina
13.00 Adoracja przygotowujących się do S. Bierzmowania z Kaniny,Wysokiego , Siekierczyny i wręczenie krzyży do S. Bierzmowania
14.00 Adoracja Wspólnoty Krwi Chrystusa i Margaretek
15.00 Czuwanie czcicieli Bożego Miłosierdzia
16.00 – 17.00 Adoracja indywidualna
17.00 Liturgia Męki Pańskiej
Po Liturgii Męki Pańskiej odśpiewamy Gorzkie Żale.
21.00 Droga Krzyżowa, która poprowadzi młodzież
Adoracja do 24.00

Adoracja Wielka Sobota

9.00 Adoracja Róż Różańcowych Kobiet
10.00 Adoracja Róż Różańcowych Mężczyzn
11.00 Adoracja Wspólnoty Krwi Chrystusa i Margaretek
12.00 Adoracja -Siekierczyna
13.00 Adoracja Wysokie
14.00 Adoracja Kanina
15.00 Czuwanie czcicieli Miłosierdzia Bożego
16.00 – 17.00 Przerwa w Adoracji (sprzątanie kościoła )
17.00 – 19.00 Adoracja w ciszy
19.00 Msza Św. Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna

Zmarł tata naszego wikariusza ks. Piotra

Zmarł śp. Jan Fela, tata naszego wikariusza ks. Piotra.
Msza święta pogrzebowa będzie odprawiona w poniedziałek 28 marca w Dąbrowie Tarnowskiej starym kościele pw. Wszystkich Świętych o godzinie 14.00.

Pamiętajmy o zmarłym w naszych modlitwach.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Otoczmy modlitwą również ks. Piotra i jego bliskich w tym czasie.

Z naszej parafii będzie organizowany wyjazd dla chcących uczestniczyć we mszy pogrzebowej śp. Jana.
Zapisy u ks. Proboszcza.

APEL BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA UKRAINIE

Umiłowani Diecezjanie!

Wyrażamy naszą solidarność z Ukrainą, która została doświadczona dramatem wojny, zapewniając o gotowości niesienia pomocy zarówno duchowej jak i materialnej.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy oraz solidarności z Ukrainą. Podejmijmy ten apel zanosząc do Boga w naszych kościołach i domach gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji narodu ukraińskiego o dar Bożego umocnienia w obecnej dramatycznej sytuacji. Podejmujmy zwłaszcza wspólną i indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę różańcową, a także nabożeństwa wielkopostne.

Ponadto pragniemy spieszyć także z pomocą materialną, dlatego zarówno w dzisiejszą niedzielę jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Natomiast podczas zebrania księży wicedziekanów, które odbyło się w miniony wtorek, podjęliśmy kwestię rozeznania w parafiach naszej diecezji, jaką ilością miejsc dysponujemy, ażeby udzielić ewentualnie schronienia uchodźcom wojennym. W tym celu byłyby wykorzystane niektóre budynki diecezjalne i parafialne. Zwracam się też z prośbą do Diecezjan, aby ci, którzy mają taką możliwość i chcieliby przyjąć uchodźców, zgłosili gotowość w swoich parafiach. Liczymy też na współpracę z władzami cywilnymi.

Na Ukrainie pracuje obecnie trzynastu naszych księży diecezjalnych, a także wiele sióstr zakonnych. Jeżeli będzie taka możliwość, to również poprzez nich będziemy się starali docierać z pomocą tam, gdzie będzie ona konieczna.

Umiłowani Diecezjanie! Nie ustawajmy w modlitwie o pokój i rychłe zakończenie działań wojennych. Trójjedynemu Bogu, który jest dawcą pokoju, a także Bogarodzicy Dziewicy, Królowej pokoju, zawierzamy losy Ukrainy, losy naszej Ojczyzny i całego świata, wołając: Obdarz nas pokojem!

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI